Pierwszą i najważniejszą z nich w Wielkiej Brytanii była Liga Zdrowia i Urody Kobiet, założona w 1930 r. przez Mary Bagot Stack, która w 1937 r. liczyła 166 000 członków. Związek między zdrowiem fizycznym a wysiłkiem fizycznym (lub jego brakiem) został ustanowiony w 1949 r. i opisany w 1953 r. przez zespół kierowany przez Jerry’ego Morrisa Dr Morris zauważył, że mężczyźni z podobnej klasy społecznej i zawodu (przewoźnicy autobusów w porównaniu z kierowcami autobusów) mieli wyraźnie różne wskaźniki zawałów serca.

Turnusy rehabilitacyjne neurologiczne od poziomu ćwiczeń

W zależności od poziomu ćwiczeń: kierowcy autobusów mieli siedzący zawód i wyższą częstość występowania chorób serca, podczas gdy przewoźnicy autobusów mieli wyraźnie różne wskaźniki zawałości zawałów do częstości zawałów.

Badania przeprowadzone na zwierzętach wskazują, że aktywność fizyczna może być bardziej elastyczna niż zmiany w spożyciu pokarmu w celu regulacji bilansu energetycznego.

Myszy mające dostęp do kół aktywności biorące udział w dobrowolnym wysiłku fizycznym i zwiększające ich skłonność do biegania w dorosłym życiu. Sztuczna selekcja myszy wykazywała znaczną dziedziczność na poziomie aktywności dobrowolnej, przy czym rasy „wysokonapędzające” miały zwiększoną zdolność tlenową, neurogenezę hipokampa, i morfologię mięśni szkieletowych.

Turnus rehabilitacyjny neurologiczny MD Care

Turnusy rehabilitacyjne neurologiczne na poziomie aktywności dobrowolnej

Efekty treningu wysiłkowego wydają się niejednorodne dla wszystkich gatunków innych niż ssaki. Na przykład trening wysiłkowy łososia wykazał niewielką poprawę wytrzymałości, a wymuszony pływak żółtoogonowego bursztynu i pstrąga tęczowego przyspieszył ich tempo wzrostu i zmienił morfologię mięśni korzystną dla długotrwałego pływania. Krokodyle, aligatory i kaczki wykazały zwiększoną wydolność tlenową po treningu treningowym. W większości badań nad jaszczurkami nie stwierdzono efektu treningu wytrzymałościowego, chociaż w jednym z badań stwierdzono efekt treningu. W jaszczurkach trening sprintu nie miał wpływu na maksymalną wydolność wysiłkową, a uszkodzenia mięśni w wyniku przetrenowania wystąpiły po tygodniach ćwiczeń na bieżni wymuszonej.

Rehabilitacja narkotykowa (często odwykowy lub po prostu odwykowy) jest procesem leczenia medycznego lub psychoterapeutycznego uzależnienia od substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol, narkotyki wydawane na receptę oraz narkotyki uliczne, takie jak kokaina, heroina lub amfetaminy. Ogólnym celem jest umożliwienie pacjentowi stawienia czoła uzależnieniu od substancji, jeżeli występuje, oraz zaprzestania nadużywania substancji, aby uniknąć psychologicznych, prawnych, finansowych, społecznych i fizycznych konsekwencji, które mogą być spowodowane, zwłaszcza przez skrajne znęcanie się.

Leczenie obejmuje leki na depresję lub inne zaburzenia, porady ekspertów i dzielenie się doświadczeniami z innymi osobami uzależnionymi

Zależność psychologiczna jest uwzględniana w wielu programach rehabilitacji narkotykowej poprzez próbę nauczenia pacjenta nowych metod interakcji w środowisku wolnym od narkotyków. W szczególności zachęca się pacjentów, a być może nawet wymaga od nich, aby nie kontaktowali się z przyjaciółmi, którzy nadal używają substancji uzależniającej.