Długotrwałe adaptacje do treningu oporowego, najczęstszej formy ćwiczeń beztlenowych, obejmują przerost mięśni, zwiększenie fizjologicznej powierzchni przekroju poprzecznego (PCSA) mięśni oraz zwiększenie napędu neuronalnego, oba prowadzą do zwiększenia siły mięśni. Adaptacje neuronalne rozpoczynają się szybciej i na płaskowyżu szybciej.

Rehabilitacja a Centralny układ nerwowy

Badania rozwojowe wykazały, że wiele korzyści płynących z ćwiczeń fizycznych jest mediowanych poprzez rolę mięśnia szkieletowego jako organu wewnątrzwydzielniczego. Oznacza to, że mięśnie kurczące się uwalniają wiele substancji zwanych miokinami, które sprzyjają rozwojowi nowych tkanek, naprawom tkanek i wielu funkcjom przeciwzapalnym, co z kolei zmniejsza ryzyko rozwoju różnych chorób zapalnych. Ćwiczenia zmniejszają poziom kortyzolu, który powoduje wiele problemów zdrowotnych, zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Dlatego tak istotna jest rehabilitacja osób starszych.

Ćwiczenia wytrzymałościowe przed posiłkiem obniżają poziom glukozy we krwi w większym stopniu niż posiłkach Istnieją dowody, że ćwiczenia siłowe (90-95% VO2 max) powodują większy stopień fizjologicznego przerostu serca niż ćwiczenia umiarkowane (40 do 70% VO2 max), ale nie wiadomo, czy ma to jakikolwiek wpływ na ogólną zachorowalność i/lub śmiertelność. Zarówno ćwiczenia aerobowe, jak i beztlenowe, mające na celu zwiększenie sprawności mechanicznej serca poprzez zwiększenie objętości (ćwiczenia aerobowe) lub grubości (ćwiczenia siłowe). Przerost komorowy, czyli zagęszczenie ścian komory, jest ogólnie korzystny i zdrowy, jeśli występuje w odpowiedzi na ćwiczenia fizyczne.

Wpływ ćwiczeń fizycznych na ośrodkowy układ nerwowy pośredniczą częściowo specyficzne hormony czynnika neurotroficznego uwalniane do krwiobiegu przez mięśnie, w tym BDNF, IGF-1 i VEGF.

Rehabilitacja neurologiczna stawów kolanowych

Rehabilitacja a środki zdrowia publicznego

Wieloskładnikowe kampanie społeczne są często wykorzystywane w celu podniesienia poziomu aktywności fizycznej ludności. W przeglądzie Cochrane’a z 2015 r. nie znaleziono jednak dowodów na istnienie korzyści. Jakość dowodów również była niska.

Istnieją jednak pewne dowody na to, że interwencje szkolne mogą zwiększyć poziom aktywności fizycznej i sprawność fizyczną dzieci. Inny przegląd Cochrane’a wykazał, że niektóre rodzaje programów ćwiczeń, takie jak programy związane z chodem, równowagą, koordynacją i zadaniami funkcjonalnymi, mogą poprawić równowagę u osób starszych. Po progresywnym treningu oporności osoby starsze również reagują poprawą wydolności fizycznej. Badanie krótkich interwencji promujących aktywność fizyczną wykazało, że są one opłacalne, chociaż istnieją różnice między badaniami.

Podejście ekologiczne wydaje się obiecujące: znaki zachęcające do korzystania ze schodów, jak również kampanie społeczne, mogą zwiększyć poziom aktywności fizycznej. Na przykład miasto Bogota w Kolumbii blokuje 113 km (70 mil) dróg w niedziele i święta, aby ułatwić swoim mieszkańcom uprawianie sportu. Te strefy dla pieszych są częścią walki z chorobami przewlekłymi.